Veiligheid en bescherming

Veiligheid en bescherming van uw medewerkers zijn belangrijk en daarmee voorname ontwerpeisen in ons proces. Wanneer wij de producten ontwerpen zijn wij er zeker van dat we alle mogelijke veiligheidsrisico’s en gevaarlijke werkomstandigheden in kaart hebben gebracht en dat we ze zo veilig mogelijk ontwerpen voor de toepassing. Alle draaiende delen zullen worden voorzien van noodstops en andere veiligheidsystemen.

Omdat geluid oorbeschadiging kan veroorzaken en erg vermoeiend kan zijn richten wij ons erop om onze sytemen zo stil als mogelijk te ontwerpen en uit te voeren.

Reacties zijn gesloten.