Missie

Sinds we zijn gestart in 1960 hebben we altijd de eisen, behoeften, en wensen van onze klanten vooropgesteld in de ontwerpen, producten en diensten. We ontwikkelen onze producten op klantspecificatie. We doen ook projecten “turnkey”. Dit betekent dat we systemen geheel ontwerpen, bouwen, installeren en in bedrijf stellen inclusief de aandrijvingen en besturingen.

We zien het als onze missie om producten te ontwerpen en te bouwen in overeenstemming met de eisen van onze klanten zodat zij de hoogst mogelijke toegevoegde waarde krijgen in hun projecten.

Visie

Luyt heeft de visie om een wereldwijd opererend bedrijf te worden voor lieren en maritieme werktuigen. Lieren en maritieme producten en systemen die zijn ontworpen en geleverd overeenkomstig de eisen en wensen van onze klanten. Producten en systemen die zijn ontworpen op duurzame manier en waarin veiligheid en bescherming belangrijke ontwerpeisen zijn. Producten en systemen die zijn gebouwd in samenwerking met onze strategische partners zodat onze klanten de hoogst mogelijke toegevoegde waarde ontvangen in hun projecten.

Reacties zijn gesloten.